ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Σε κάθε ασφαλιστική ανάγκη, την μελέτη αναλαμβάνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες της εταιρίας μας.

Την ασφαλιστική κάλυψη όμως, την αναλαμβάνουν οι Ασφαλιστικές εταιρίες.

Αυτός είναι ο λόγος που μας οδηγεί στο να κάνουμε συνεργασίες με Leader της αγοράς. Νοιώθετε πιο σίγουροι. Νοιώθουμε πιο ήρεμοι.

Συνεργαζόμενες με Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικά Συνδικάτα και Εταιρίες Νομικής Προστασίας.