ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Γνωρίζετε ότι:

 • Παράβλεψη προθεσμίας με αποτέλεσμα την απώλεια άσκησης δικαιωμάτων.
 • Λάθη στον υπολογισμό των προθεσμιών οδήγησαν σε παραγραφή αδικήματος.

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

justice

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ.:

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
 • Παράβλεψη προθεσμιών.
 • Παραγραφή αδικημάτων.
 • Λάθη ή παραλείψεις στην σύνταξη συμβολαίων, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
 • Παραλείψεις στην χρησιμοποίηση όλων των νομικών μέσων προς όφελος του πελάτη του καθώς και στην προετοιμασία μιας δικαστικής διαμάχης.
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι:

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως:

 • Απώλειας εγγράφων.
 • Απιστίας υπαλλήλων.
 • Παραβίασης απορρήτου.
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

14 + 2 =