ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY

Εμείς σας καλύπτουμε:

 • Κάθε αποζημίωση που κατά νόμο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ως αποτέλεσμα απαίτησης τρίτων, λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έξοδα και δαπάνες υπεράσπισης και εξώδικου συμβιβασμού.

Για ποιούς λόγους πρέπει να ασφαλιστείτε:

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή και σχεδιασμός  σε θέματα ασφάλειας.
 • Πχ. Λανθασμένη συμβουλή για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας επέτρεψε ληστεία.
 • Πλημμελής άσκηση των υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης, Επιτήρησης, Ελέγχου Εισόδου.
 • Πχ. Συνεπεία πλημμελούς ελέγχου κατά την περιπολία, κλέφτης αποκτά πρόσβαση σε αποθήκη από ξεκλείδωτη είσοδο,  φρουρός ασφαλείας δεν ελέγχει επαρκώς τις κάρτες εισόδου των εργαζομένων με αποτέλεσμα ένας κλέφτης να μπει μέσα στο κτίριο και να κλέψει εξοπλισμό.
 • Λάθη και παραλείψεις από την εγκατάσταση, συντήρηση και ενεργοποίηση Συστημάτων Εντοπισμού, Συστημάτων  Ελέγχου Πρόσβασης & Συστημάτων  Συναγερμού.
 • Πχ. ο φρουρός ασφαλείας, δεν ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας με αποτέλεσμα να σημειωθεί κλοπή εμπορεύματος σε κατάστημα.
 • Λάθη και παραλείψεις από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και καθήκοντα.

security

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

 • Μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Γεωγραφικά όρια: Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Δωσιδικία: Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Δυνατότητα παροχής επεκτάσεων:

 • Απώλεια εγγράφων.
 • Ανεντιμότητα υπαλλήλων.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY

4 + 2 =