ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γνωρίζετε ότι:

 • Λάθη και παραλείψεις στην συμπλήρωση των λογιστικών βιβλίων επιχείρησης οδήγησε στην επιβολή προστίμων.
 • Ανεπαρκής έλεγχος βιβλίων μια επιχείρησης οδήγησε σε λάθος εκτίμηση της οικονομικής της κατάστασης με αποτέλεσμα  λανθασμένη επιχειρηματική απόφαση από τον πελάτη.
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης οδήγησε σε απώλ.εια επιστροφής φόρου.

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

accountant

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ.:

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
 • Ανεπαρκής γνώση της φορολογικής νομοθεσίας (ειδικότερα τώρα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο).
 • Λάθη στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
 • Αδυναμία ανακάλυψης απάτης.
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι:

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως:

 • Απώλειας εγγράφων.
 • Απιστίας υπαλλήλων.
 • Παραβίασης απορρήτου.
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

12 + 15 =