ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Πόσο ταυτίζεται η δουλειά σας με το ταλέντο και την Επαγγελματική σας Ικανότητα;

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ PROFESCO

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROFESCO

Τα συμβόλαια Προσωπικών Ατυχημάτων της Ασφαλιστικής αγοράς στον καθορισμό της έννοιας Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, όπου ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με το 100% του κεφαλαίου, προβλέπουν ότι ο ασφαλισμένος οφείλει να αποδείξει ότι είναι μόνιμα ολικά ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία.

Αντίθετα, το PROFESCO ορίζει ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα το τυχαίο εκείνο γεγονός (ατύχημα) και/ή απρόβλεπτη ασθένεια τα οποία θα καταστήσουν τον ασφαλισμένο ανίκανο να εξασκεί στο μέλλον το συγκεκριμένο κύριο επάγγελμα ή απασχόληση που είχε αρχικά δηλώσει και περιγραφόταν στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ανεξάρτητα από το αν είναι ικανός για οποιαδήποτε άλλη εργασία.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συμβόλαιο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε Ελεύθερους Επαγγελματίες υψηλών εισοδημάτων όπως Ιατρούς, Δικηγόρους, Καλλιτέχνες (π.χ. ζωγράφους, τραγουδιστές, χορευτές, ηθοποιούς, κ.ά), Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Δημοσιογράφους κ.λ.π., οι οποίοι προβλέπεται να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος του ετησίου εισοδήματός τους συνεπεία ενός ατυχήματος ή μίας ασθενείας, τα οποία θα τους καταστήσουν ανίκανους να εξασκήσουν μόνιμα πλέον ή και προσωρινά το συγκεκριμένο επάγγελμα που εξασκούσαν προ του τυχαίου αυτού συμβάντος (π.χ. ο Τραγουδιστής δεν θα μπορεί πλέον να τραγουδά, ο Ιατρός χειρουργός δεν θα μπορεί να χειρουργεί, ο Δικηγόρος δεν θα μπορεί να αγορεύει καθαρά ή και να παρευρίσκεται στο δικαστήριο, ο Δημοσιογράφος δε θα μπορεί να εκφωνεί τα ρεπορτάζ ή να αρθρογραφεί κ.ο.κ.).

Το ασφαλιστήριο αυτό έχει τοποθετηθεί στα LLOYD’S.

professional

ΠΑΡΟΧΕΣ

Λόγω του ότι η κατηγορία αυτή των ελευθέρων επαγγελματιών συνήθως, αποτελείται από άτομα με υψηλά πραγματικά εισοδήματα, το συμβόλαιο αυτό παρέχει κάλυμμα μέχρι Euro 1,000.000, για:

 • Θάνατο από Ατύχημα και/ή
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια (με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών).
 • Όσον αφορά στην κάλυψη της Απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια το καταβαλλόμενο ποσό εβδομαδιαίως ισοδυναμεί με το 60% του εβδομαδιαίου αποδεικνυόμενου πραγματικού εισοδήματος με ανώτατο όριο (πλαφόν) το ποσόν των Euro 5,000/ εβδομάδα, με απαλλαγή τουλάχιστον των πρώτων είκοσι οκτώ (28) ημερών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.) από ατύχημα &/ή ασθένεια
 • Το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι Euro 1.000.000 (με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών)
 • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.) από ατύχημα με απαλλαγή 28 ημερών τουλάχιστον
 • Το 60% του πραγματικού εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό Euro 5.000 κατά εβδομάδα και μέχρι 104 εβδομάδες
 • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Ο.Α.) από ασθένεια με αφαιρετέα απαλλαγή 28 ημερών τουλάχιστον
 • Το 60% του πραγματικού εβδομαδιαίου εισοδήματος με ανώτατο ποσό Euro 5.000 κατά εβδομάδα και μέχρι 52 εβδομάδες
 • Θάνατος από ατύχημα
 • Το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και μέχρι Euro 1.000.000 (με δυνατότητα μεγαλυτέρου ποσού μετά από έγκριση των Ασφαλιστών)
 • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες Ατυχήματος
 • Μέχρι Euro 1.800 κατά περίπτωση μετά από ατύχημα μόνο (με πρωτότυπες αποδείξεις και γνωμάτευση γιατρού) και εφόσον οι Ασφαλιστές θα έχουν καταβάλει αποζημίωση για την κάλυψη της ΠΟΑ από ατύχημα.
 • Με € 1.000.000 το PROFESCO διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το επίπεδο της ζωής σας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

8 + 12 =