ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LLOYD’S

LLOYD'S INSURANCE

lloyds

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γνωρίζετε ότι:

 • Λάθη και παραλείψεις στην συμπλήρωση των λογιστικών βιβλίων επιχείρησης οδήγησε στην επιβολή προστίμων.
 • Ανεπαρκής έλεγχος βιβλίων μια επιχείρησης οδήγησε σε λάθος εκτίμηση της οικονομικής της κατάστασης με αποτέλεσμα λανθασμένη επιχειρηματική απόφαση από τον πελάτη.
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης οδήγησε σε απώλεια επιστροφής φόρου.

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
 • Ανεπαρκής γνώση της φορολογικής νομοθεσίας (ειδικότερα τώρα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο).
 • Λάθη στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
 • Αδυναμία ανακάλυψης απάτης.
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι:

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως:

 • Απώλειας εγγράφων
 • Απιστίας υπαλλήλων
 • Παραβίασης απορρήτου
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Γνωρίζετε ότι:

 • Παράβλεψη προθεσμίας με αποτέλεσμα την απώλεια άσκησης δικαιωμάτων.
 • Λάθη στον υπολογισμό των προθεσμιών οδήγησαν σε παραγραφή αδικήματος.

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.
 • Παράβλεψη προθεσμιών.
 • Παραγραφή αδικημάτων.
 • Λάθη ή παραλείψεις στην σύνταξη συμβολαίων, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
 • Παραλείψεις στην χρησιμοποίηση όλων των νομικών μέσων προς όφελος του πελάτη του καθώς και στην προετοιμασία μιας δικαστικής διαμάχης.
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι:

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως:

 • Απώλειας εγγράφων
 • Απιστίας υπαλλήλων
 • Παραβίασης απορρήτου
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Γνωρίζετε ότι:

 • Λάθη και παραλείψεις στα σχέδια για την κατασκευή οικοδομής είχε αποτέλεσμα την κατάρρευσή ενός ορόφου.
 • Αρχιτέκτονας ως project manager έργου δεν έλεγξε σωστά τα σχέδια του μηχανικού με αποτέλεσμα πρόβλημα στην στατικότητα του κτιρίου.
 • Λάθη και παραλείψεις στη προετοιμασία του φακέλου οδήγησαν στην καθυστέρηση λήψης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου.

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη προετοιμασία σχεδίων.
 • Λάθη στους υπολογισμούς μιας μελέτης.
 • Αμέλεια στην επίβλεψη ενός έργου.
 • Αδυναμία στην λήψη οικοδομικής άδειας.
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι :

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
  Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
  Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως:

 • Απώλειας εγγράφων.
 • Απιστίας υπαλλήλων.
 • Παραβίασης απορρήτου.
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης.
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Κ.Τ.Ε.Ο.

Γνωρίζετε ότι:

 • Λανθασμένη μέτρηση εκπομπών ρύπων και έκδοσης Κάρτας καυσαερίων οδήγησε στη επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος κατά τον έλεγχο καυσαερίων σε μπλόκο της αστυνομίας.
 • Αμελής έλεγχος της κατάστασης των φρένων οδήγησε σε ατύχημα με τραυματισμό του οδηγού και τρίτων που προκλήθηκε από πρόβλημα στα φρένα του πιστοποιημένου οχήματος.
 • Λάθη στην ζύγιση/αναρτησιομέτρηση οδήγησε σε εκτροπή του οχήματος καθώς περνούσε σε δρόμο με πολλά σαμαράκια.

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λάθη και παραλείψεις στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων.
 • Λανθασμένες τεχνικές συμβουλές.
 • Πλημμελής έλεγχος καυσαερίων.
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι :

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως:

 • Απώλειας εγγράφων.
 • Απιστίας υπαλλήλων.
 • Παραβίασης απορρήτου.
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης.
Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης ΕΤΑΙΡΙΩΝ SECURITY

Εμείς σας καλύπτουμε:

 • Κάθε αποζημίωση που κατά νόμο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ως αποτέλεσμα απαίτησης τρίτων, λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Έξοδα και δαπάνες υπεράσπισης και εξώδικου συμβιβασμού.

Για ποιούς λόγους πρέπει να ασφαλιστείτε:

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή και σχεδιασμός σε θέματα ασφάλειας.
 • Πχ. Λανθασμένη συμβουλή για την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας επέτρεψε ληστεία.
 • Πλημμελής άσκηση των υπηρεσιών Στατικής Φύλαξης, Επιτήρησης, Ελέγχου Εισόδου.
 • Πχ. Συνεπεία πλημμελούς ελέγχου κατά την περιπολία, κλέφτης αποκτά πρόσβαση σε αποθήκη από ξεκλείδωτη είσοδο, φρουρός ασφαλείας δεν ελέγχει επαρκώς τις κάρτες εισόδου των εργαζομένων με αποτέλεσμα ένας κλέφτης να μπει μέσα στο κτίριο και να κλέψει εξοπλισμό.
 • Λάθη και παραλείψεις από την εγκατάσταση, συντήρηση και ενεργοποίηση Συστημάτων Εντοπισμού, Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης & Συστημάτων Συναγερμού.
 • Πχ. ο φρουρός ασφαλείας, δεν ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας με αποτέλεσμα να σημειωθεί κλοπή εμπορεύματος σε κατάστημα
 • Λάθη και παραλείψεις από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μέτρα ασφαλείας και καθήκοντα.

Βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

 • Μεγάλα όρια ασφάλισης.
 • Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης.
 • Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών.
 • Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων.
 • Γεωγραφικά όρια: Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Δωσιδικία: Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια.

Δυνατότητα παροχής επεκτάσεων:

 • Απώλεια εγγράφων.
 • Ανεντιμότητα υπαλλήλων.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Directors & Officers Liability (D & O)

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability καλύπτει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα στελέχη και τους Διευθυντές της επιχείρησης από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη ή παράλειψη αυτών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Το συμβόλαιο D & O αποσκοπεί στο να τους προστατέψει από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τους κληρονόμους και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Διευθυντές και στελέχη

Ως διευθυντές και στελέχη θεωρούνται τα πρόσωπα που είναι από τον νόμο υπεύθυνα για την διοίκηση της εταιρίας και τα οποία ασκούν την νόμιμη εκπροσώπησή της.

Τρίτοι

Ως τρίτοι θεωρούνται ενδεικτικά οι παρακάτω:

 • Μέτοχοι.
 • Υπάλληλοι.
 • Πελάτες / προμηθευτές / πιστωτές / ανταγωνιστές.
 • Κρατικές υπηρεσίες και οργανισμοί.

Ευθύνη

Η προσωπική αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανωτάτων στελεχών και των διευθυντών που μπορεί να προκύψει από αμελείς (χωρίς πρόθεση) παράνομες πράξεις, παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (ενδεικτικά, η επίδειξη πίστης, αφοσίωσης και υπακοής στους κανόνες και τακτικές της επιχείρησης, η επίδειξη επιμέλειας, φροντίδας και σύνεσης στις καθημερινές εργασίες και γενικότερα η εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας οργανογράμματος και καταστατικού της επιχείρησης).

Απαιτήσεις μπορεί να εγερθούν από και Μετόχους για:

 • Μείωση αξίας μετοχής.
 • Λανθασμένη πληροφόρηση.
 • Κακή διαχείριση.
 • Αναίτια έξοδα.

Υπαλλήλους για:

 • Παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση).
 • Παράβαση όρων σύμβασης εργασίας.
 • Μεροληπτική συμπεριφορά (διακρίσεις).

Πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές, ανταγωνιστές, ινστιτούτα καταναλωτών για:

 • Μη τήρηση συμφωνιών.
 • Υπέρβαση εξουσίας.
 • Αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • Ευθύνη προϊόντος.

Κρατικές Υπηρεσίες για:

 • Μόλυνση περιβάλλοντος.
 • Απάτη.
 • Μη δήλωση οικονομικών στοιχείων.

Κάλυψη – Το συμβόλαιο D & O καλύπτει:

 • Τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών.
 • Τα ποσά που θα επιδικασθούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια.
 • Τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλιζόμενου.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση του κινδύνου.
 • Το μέγεθος της εταιρίας.
 • Ο αριθμός τω μετόχων.
 • Ο αριθμός των εργαζομένων.
 • Τα γεωγραφικά όρια δραστηριότητας της εταιρίας.
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας.
 • Η συμμετοχή σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.
 • Στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου.
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Νομική μορφή της εταιρίας.
 • Αριθμός μετόχων και αριθμός μετόχων που συμμετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας.
 • Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται η εταιρία στην αγορά.
 • Δραστηριοποίηση στην αγορά των ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ.
 • Ετήσιοι ισολογισμοί.
 • Ύπαρξη θυγατρικών (έδρα τους και ποσοστό συμμετοχής).

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LLOYDS

13 + 3 =