ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο σωστός και επαγγελματικός σχεδιασμός σε μια επιχείρηση προκαθορίζει την βιωσιμότητα της στην περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Δουλειά μας είναι να προβλέπουμε αυτούς τους κινδύνους και να θωρακίζουμε την επιχείρηση ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (INSURANCE PLANNING)

Προσέγγιση του ασφαλιστικού (risk) profile κάθε πελάτη. Καταγραφή και ανάλυση της δεδομένης/υπάρχουσας κατάστασης, τοποθέτηση μελλοντικών στόχων, ρεαλιστική κοστολόγηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (BUSINESS CONTINUITY)

Μεταβίβαση επιχείρησης από γενιά σε γενιά με πολύτιμους βοηθούς ειδικά προγράμματα εξασφάλισης ρευστότητας κατά την περίοδο διαδοχής είτε εν ζωή είτε μετά από θάνατο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΚΛΕΙΔΙ (KEY MAN INSURANCE)

Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας θέσης του κάθε στελέχους κλειδί, και εξασφάλιση ρευστότητας σε περίπτωση φυσικής απώλειας ή ανικανότητας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Αποτροπή διάλυσης συνεταιρικής επιχείρησης μετά την απώλεια ενός συνεταίρου, μέσω εξασφαλισμένης ρευστότητας για την αγορά του μεριδίου του και ταυτόχρονης εξασφάλισης των κληρονόμων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BONUS ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αποφυγή φορολόγησης bonus στελεχών μέσω της ένταξής τους σε ειδικά αποταμιευτικά/επενδυτικά σχέδια που απαλλάσσονται εισφορών.

ΣΥΝΤΑΞΗ (PENSION PLAN) ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνονται μέσω συγκεκριμένων πτυχών του φορολογικού νόμου, για την άρση των αδικιών σχετικά με το περιορισμένο ύψος σύνταξης που δικαιούνται ο διευθύνων σύμβουλος μιας Α.Ε. και τα μέλη του Δ.Σ. που δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους.

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για την εξασφάλιση των πιστωτών σε περίπτωση αιφνίδιας απώλειας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ (GOLD HANDCUFFS PLANNING)

Συνταξιοδοτικοποίηση των επιπλέον αμοιβών που λαμβάνουν εξέχοντα στελέχη της επιχείρησης, με σκοπό τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ζωής τους μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της επιχείρησης για την παραμονή του στελέχους στις τάξεις της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ασφαλιστικές καλύψεις για το σύνολο των εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (κτίρια, εξοπλισμός, στόλος οχημάτων κλπ) κατόπιν έρευνας κατ’ έτος για την εξασφάλιση των καλύτερων λύσεων και με την λογική της ειδικής τιμολόγησης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και καθολικής ασφάλισης των πιστώσεων μιας επιχείρησης από τους κινδύνους χρεοκοπίας και αφερεγγυότητας.

featured-business-insurance

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY)

Πρόγραμμα προστασίας της ατομικής περιουσίας των ανωτέρω στελεχών, σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών τους καθηκόντων, καθώς και κάλυψη των εξόδων υπεράσπισης ερευνών και ανακρίσεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την εκτέλεση ενός έργου, μπορεί να δημιουργηθούν ατυχηματικά γεγονότα τα οποία πλήττουν οικονομικά τον εργολάβο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και δημιουργούμε συμβόλαια τα οποία καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του κύριου του έργου.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μια κάλυψη άκρος απαραίτητη σε κάθε συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Έργου. Τα ρίσκα που υπάρχουν για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια ενός έργου, είναι μεγάλα. Η σωστή όμως ασφάλιση των εργαζομένων, μπορεί να βγάλει από τη δύσκολη θέση ενός ατυχήματος τον εργολάβο.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για τις εξειδικευμένες ανάγκες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, με στόχο την βελτίωση των παροχών του κοινωνικού ταμείου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της αποδοτικότητας των εργαζομένων προς την επιχείρηση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστασία της επιχείρησης από ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από την λειτουργία της και από τα προϊόντα της, προς τρίτους ή προς τους εργαζόμενούς της. Ο προσδιορισμός των ευθυνών που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά οδηγεί στην δημιουργία του ειδικού σχεδιασμού για κάθε επιχειρηματική οντότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προσδιορισμός των κεφαλαίων που μπορεί να απολεστούν μετά από ένα ζημιογόνο ή καταστροφικό γεγονός, η απώλεια των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε αφανισμό την επιχείρηση, και σχεδιασμός κάλυψης αυτών των κεφαλαίων.

ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Δεκάδες ευκαιρίες δίνονται κάθε περίοδο για εκμετάλλευση δυνατοτήτων που δίνει ο εκάστοτε φορολογικός νόμος. Για κάθε επιχειρηματική οντότητα μπορεί να δημιουργηθεί το κατάλληλο σχέδιο για πλήρη αποκόμιση ωφελειών από τα ισχύοντα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣ

Ειδικά προγράμματα εξασφαλίζουν σημαντικά ποσά με φιλανθρωπική κατεύθυνση σε ιδρύματα και ναούς με φορολογική απαλλαγή.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πολλά προγράμματα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση όπως για παράδειγμα:

  • Ρύπανση περιβάλλοντος
  • Απιστία υπαλλήλων
  • Μεταφορά χρημάτων
  • Παραχάραξη/πλαστογραφία
  • Ηλεκτρονικές απάτες
  • Λύτρα απαγωγών
  • Έργα τέχνης
  • Άλογα
  • Εταιρίες Χρηματαποστολών
  • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ

6 + 2 =