ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Υπηρεσιες Προς Μισθωτους Και Ελευθερους Επαγγελματιες

Είναι ζωτικής σημασίας να σχεδιάσουμε όλοι σωστά το μέλλον μας!!

Γι’ αυτόν τον λόγο σας αναφέρουμε μια σειρά μελετών που μπορούμε να κάνουμε για εσάς:

Ασφάλιση Νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών δαπανών

Ειδικός σχεδιασμός για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα ή παγκοσμίως μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων.

Τα ατυχή και τα απρόσμενα περιστατικά δεν λείπουν – δυστυχώς – από την ζωή μας.

Ξεκινώντας εξ’ άλλου από το αξίωμα: απέναντι στην ζωή και στην υγεία έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα, θεωρούμε πως είναι χρήσιμη η συμπληρωματική ασφάλιση Νοσοκομειακού κυρίως χαρακτήρα.

Κατόπιν αυτού του γεγονότος και λαμβάνοντας υπ’ όψη μας ότι ειδικά στις δύσκολες, οικονομικά, εποχές πρέπει να ασφαλιζόμαστε, διότι τότε αντιμετωπίζεται δυσκολότερα ένα πρόβλημα υγείας.

Προσωπικός συνταξιοδοτικός σχεδιασμός (Personal Pension Planning)

Καταγραφή των σημερινών δεδομένων, ανάλυση πηγών εσόδων και δυνατοτήτων συνταξιοδοτικών παροχών από το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Προγραμματισμός συμπληρωματικής σύνταξης με στόχο την διατήρηση του ίδιου επιπέδου ζωής ισοβίως.

Ασφάλιση ζωής (Life Insurance)

Ανάλυση οικονομικών συνεπειών του θανάτου και ασφάλιση με ικανό κεφάλαιο για την διατήρηση των κεκτημένων και την πραγματοποίηση των μελλοντικών ονείρων της οικογένειας.

business-insurance

Ασφάλιση Μόνιμης ή πρόσκαιρης ανικανότητας

Ανάλυση των οικονομικών συνεπειών μιας μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας, και δημιουργία του κατάλληλου ασφαλιστικού σχεδίου για την πρόληψη των συνεπειών τους.

Overflows ομαδικών καλύψεων

Μελέτη και ανάλυση ομαδικού συμβολαίου και συμπληρωματική ασφάλιση για την τελειοποίηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών παροχών.

Ασφάλιση εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων

Αξιολόγηση των προγραμμάτων των επιλεγμένων ασφαλιστικών εταιρειών και επιλογή κάθε φορά της καταλληλότερης λύσης στους κλάδους πυρός, αυτοκινήτου, σκαφών και περιουσίας.

Οικογενειακή αστική ευθύνη

Προστασία της οικογένειας από τυχαία περιστατικά για τα οποία μπορούν να αξιωθούν απαιτήσεις από τρίτους οι οποίοι ζημιώθηκαν από πράξεις κάποιου μέλους της οικογένειας.

Επαγγελματική ανικανότητα

Κάθε επαγγελματίας έχει τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η φυσική απώλεια κάποιων σωματικών ικανοτήτων μπορεί να καταστήσει απαγορευτική την συνέχιση εξάσκησης του επαγγέλματός του στο μέλλον. Ειδική πρόνοια μπορεί να ληφθεί για αποτροπή μια οικονομικής κατάρρευσης.

Επαγγελματική αστική ευθύνη (malpractice)

Η διάπραξη ενός σφάλματος που μπορεί να κοστίσει ανυπολόγιστα και να θέσει σε ρίσκο μια λαμπρή σταδιοδρομία και μια καριέρα, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ανεξαρτήτως ικανοτήτων και αξίας. Ειδικά προγράμματα κομμένα και ραμμένα σε κάθε επαγγελματία μπορούν να ελαχιστοποιήσουν αυτό το ρίσκο.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

1 + 13 =