ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ασφαλιστική προστασία παρέχεται για:

1. Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης ( δηλ. για καταστροφές που γίνονται στο ακίνητό σας.)

2. Την υπεράσπισή σας σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγοριών σε παραβάσεις εξ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με το ασφαλισμένο αντικείμενο.

3. Διαφορές από μισθωτικές συμβάσεις .

property

4. Μετατροπές που γίνονται στο ακίνητο χωρίς την έγκριση του ιδιοκτήτη.

5. Διαφορές που προκύπτουν από συμβάσεις ενοχικές σχετικά με το ακίνητο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφάλεια Νομικής Προστασίας Οικογενείας.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1 + 13 =