ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Απλη Επαγγελματικη Νομικής Προστασια

Καλύπτει νομικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Διαφορές σχετικά με το ενοικιοστάσιο του επαγγελματικού χώρου.
 2. Υγειονομικές παραβάσεις που συμβαίνουν από αβλεψία / αμέλεια μέσα στο εργασιακό χώρο.
 3. Αστυνομικές παραβάσεις.
 4. Αγορανομικές παραβάσεις.
 5. Παραβάσεις Ε.Φ.Ε.Τ.
 6. Ποινικά αδικήματα που συμβαίνουν από αβλεψία ή αμέλεια στον εργασιακό χώρο.
 7. Εργασιακές διαφορές που προκύπτουν με το νόμιμα απασχολούμενο προσωπικό (π.χ. διαφορά ωρών εργασίας με ωρομίσθιο προσωπικό, αναγνώριση χρόνου υπερωριών κτλ.)
 8. Διαφορές με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες ο επιχειρηματίας έχει συνάψει συμβόλαια κάλυψης (π.χ. πλημμύρα / φωτιά στην επιχείρησή σας και η ασφαλιστική εταιρία αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της με κωλύματα, προσχήματα κτλ.)
 9. Νομική προστασία για τη διεκδίκηση αποζημίωσης σε περιπτώσεις καταστροφής παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας .
 10. Διαφορές που προκύπτουν με το ασφαλιστικό ταμείο του ίδιου του επιχειρηματία (π.χ. άρνηση του ασφαλιστικού ταμείου να καταβάλει τεκμηριωμένα νοσήλια στον ασφαλισμένο επιχειρηματία κτλ.)
 11. Η Νομική Προστασία καλύπτει τα έξοδα της προσεπίκλησης της ασφαλιστικής Εταιρίας, όταν η αγωγή στρέφεται εναντίον του ασφαλισμένου. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική του εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση για αποζημίωση.

professionals

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι :

 • Ο επιτηδευματίας ή επαγγελματίας,
 • Τα μέλη της οικογενείας που ασχολούνται στην επιχείρηση,
 • Οι υπάλληλοι, τεχνίτες και εργάτες.
 • Η κάλυψη ισχύει σ’ όλη την Ελλάδα.

Επαγγελματικη Νομικη Προστασια Ενοχικων Συμβασεων

Πέραν της απλής, η Επαγγελματική Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων περιλαμβάνει και τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες τους ή προμηθευτές στην Ελλάδα , όπως:

 • αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές,
 • αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές,
 • απλήρωτα τιμολόγια,
 • αλληλόχρεους λογαριασμούς,
 • διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα,
 • διαφορές με τον μεταφορέα των προς παράδοση ή προς παραλαβή εμπορευμάτων κ.ο.κ.

Εννοείται ότι η κάλυψη ισχύει για διαφορές από συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές που θα προκύψουν μετά την ημερομηνία ασφαλίσεως και των οποίων η πράξη συναλλαγής ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της ασφάλισης.

Τα ετήσια ασφάλιστρα για την Επαγγελματική Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων καθορίζονται ως εξής:

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση της Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας Ενοχικών Συμβάσεων είναι η ύπαρξη της Απλής Επαγγελματικής.
 • Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο επιχειρηματίας ή επιτηδευματίας.
 • Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα.
 • Για την Επαγγελματική Νομική Προστασία Ενοχικών συμβάσεων τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται αναλόγως του Plafond που θα επιλέξετε .

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:

 • Φοροτεχνικά
 • Κληρονομικά
 • Τοπογραφικά προβλήματα.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1 + 6 =