ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

Με το παρόν συμβόλαιο η Νομική Προστασία καλύπτει τις εξής περιπτώσεις.

1: Την υπεράσπιση του ασφαλισμένου μας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την απόκρουση κατηγοριών;

 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης επέμβασης ή χορήγησης αναισθησίας,
 • εσφαλμένης ή επικίνδυνης θεραπείας,
 • επικίνδυνης φαρμακευτικής ή θεραπευτικής αγωγής στα πλαίσια κλινικών ,πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών,
 • αισθητικής παραμορφώσεως ή ατελούς αισθητικού αποτελέσματος,
 • ανθρωποκτονίας από αμέλεια,
 • κατηγορίες για ψευδείς πιστοποιήσεις,
 • επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίασης του ιατρικού απορρήτου,
 • άρνησης εκτελέσεως εργασιών κ.λ.π.
 • εσφαλμένης διάγνωσης για την ευρεία έννοια.

2: Υποβολή μηνύσεως στις περιπτώσεις;

 • Εξυβρίσεως,
 • Χειροδικίας,
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών,
 • Δυσφήμιση.

doctors

3. Την διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημίες στα μηχανήματά του ή στην επιχείρησή του.

4. Τις διαφορές του ασφαλισμένου μας επαγγελματία με το προσωπικό που απασχολεί, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσελεύσεως, άδειες, αποζημιώσεις κ.λ.π.

5. Τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημίες κ.λ.π.

6. Τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με το ασφαλιστικό του ταμείο.

7. Τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική του εταιρία από τα ασφαλιστήρια της επιχειρήσεώς του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστική εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

4 + 8 =