ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα για τον οποίο δεν ευθύνεται, ή για το οποίο τίθεται σε αμφισβήτηση η υπαιτιότητα, η Νομική Προστασία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του πελάτη:

  • Έξοδα επισκευής του οχήματος
  • Ζημίες από μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος
  • Νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα του οδηγού του οχήματος και των επιβαινόντων
  • Ψυχική οδύνη, εφόσον υπάρχει τραυματισμός του οδηγού του οχήματος
  • Χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης του οδηγού του οχήματος καθώς και των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο

2. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατηγορείται για τραυματισμό ή θάνατο εξ’ αμελείας, η Νομική Προστασία αναλαμβάνει την υπεράσπιση του πελάτη ενώπιον των δικαστηρίων, μέχρι και το επίπεδο του Αρείου Πάγου.

3. Όταν ο ασφαλισμένος υποπέσει σε τροχαία παράβαση η οποία επισύρει ποινική δίωξη, η Νομική Προστασία αναλαμβάνει τη νομική του εκπροσώπηση σε όλα τα ποινικά δικαστήρια.

passanger-car

4. Στη δυσάρεστη περίπτωση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης ή κυκλοφορίας του οχήματος, η Νομική Προστασία αναλαμβάνει τη νομική του εκπροσώπηση σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια.

5. Σε περιστάσεις διαφορών που προκύπτουν κατά την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή την επισκευή του ασφαλισμένου οχήματος, η Νομική Προστασία αναλαμβάνει την πλήρη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά του προσώπου του οποίου τον ζημίωσε.

6. Σε περιπτώσεις διαφορών του ασφαλισμένου που προκύπτουν από την αθέτηση του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης από την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου οχήματος, η Νομική Προστασία επεμβαίνει υπέρ των συμφερόντων του πελάτη της.

Ποιόν προστατεύει η Νομική Προστασία:

  • Τον ασφαλισμένο, ως ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβάτη του ασφαλισμένου οχήματος.
  • Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο οδηγεί με την άδεια του ασφαλισμένου το ασφαλισμένο όχημα.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

OMNIO.GR - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1 + 13 =