Είναι γεγονός ότι η πρώτη εικόνα σε μια γνωριμία είναι τόσο καταλυτική, που μπορεί να κρίνει την συνέχεια ή όχι της επαγγελματικής μας σχέσεις με άλλους ανθρώπους

Όλο αυτό βέβαια απορρέει από κάποιους φυσικούς μηχανισμούς που έχουμε χτίσει στο υποσυνείδητο μας ο καθένας από εμάς, ανάλογα με το περιβάλλον μας, τη κουλτούρα, τις προσλαμβανόμενες γνώσεις μας, την επαγγελματική μας εμπειρία, τις κοινωνικές μας συναναστροφές..

Τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει κάποιος που ασχολείται με τις πωλήσεις είναι: