Το μεγάλο θέμα της Ασπίς Πρόνοια είναι σε εξέλιξη αποζημιώσεων